طراحی سایت شبکه تلویزیونی بازار

طراحی سایت نرخ ارز و مسکوکات شبکه تلویزیونی بازار

دارای کنترل پنل مدیریتی ، ایجاد نظرسنجی پیامکی ، مسابقه پیامکی ، چارت و نمودار های مختلف ، امار لحظه ای سکه و ارز

 

تکنولوژی های استفاده شده :

.Net FrameWork 4

SQL Server 2008

CSS,HTML

N-Tier Programing

Javascript

flvChart btvchart