این پروژه بلندپروازانه که توسط سازمان پژوهشی دولتی کشور چین به اسم مرکز اطلاعات دولتی (SIC) حمایت می‌شود در صدد ارائه زیرساختی معتبر و مقیاس پذیر برای پشتیبانی از پروژه های بلاک چین جدید و هم چنین توسعه شهرهای هوشمند و اقتصاد دیجیتال است. شبکه BSN یک برنامه مشترک از سازمان پژوهشی دولتی کشور چین